L'embranzida: 'La cabra de l'Hospitalet'

L'embranzida: 'La cabra de l'Hospitalet'

Recomanat:

http://www.museodebielsa.com/filmoteca.pdf